DH BUITENSPORT
 

REISVERSLAGEN

Op deze pagina zijn een aantal reisverslagen geplaatst. Ik hoop dat ik de lezer kan inspireren en kan motiveren om ook soortgelijke activiteiten te ondernemen want ik heb er namelijk ontzettend veel van geleerd maar ook zeker van genoten. Veel leesplezier!!!!!

Copyright
Alle rechten berusten bij DH Buitensport (Danny van Haaften), tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. 

Niets uit de uitgaven van DH Buitensport mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij, Danny van Haaften openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn